-ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

-ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Πολύγυρος [Δήμος], Χαλκιδική

  2371351224

Πολύγυρος [Δήμος]