-ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

-ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Πολύγυρος [Δήμος], Χαλκιδική

  2371351239

Πολύγυρος [Δήμος]

Δες στον Χάρτη