-ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΠΟΝΙΑΣ

-ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΠΟΝΙΑΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Πεπονιά, Σκουτάρι, Σέρρες

  2321041335

Σκουτάρι

-ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΠΟΝΙΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη