-ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

-ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, Σάμος, 83100

  2273080986

-ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη