-ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

-ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Αριδαία, Αριδαία, Πέλλα, 58003

  2384062278

Αριδαία

-ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη