ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Ναυτικές Εργασίες

ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη

  2310546844

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη