-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΤΕΟΣ

-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΤΕΟΣ

Βιβλιοπωλεία

Πλατύ, Πλατέα, Ημαθία, 59032

  2333053844

Πλατέα

-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΤΕΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη