ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΔΕΥΑΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΔΕΥΑΑ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Σολωμού Διονυσίου 24, Αλεξανδρούπολη [Δήμος], Έβρος, 68100

  2551024018

Αλεξανδρούπολη [Δήμος]

Δες στον Χάρτη