-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Γυμναστήρια

Καρπενήσι, Καρπενήσι [Δήμος], Ευρυτανία

  2237023353

Καρπενήσι [Δήμος]

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη