-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Κίνι, Κυκλάδες, 84100

  2281071252

Δες στο Χάρτη