-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Βελεστίνο, Φερές, Μαγνησία, 37500

  2425041289

  2425041630

Φερές

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη