-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Νέος Οικισμός Χαλκιόπουλου, Ίναχος, Αιτωλοακαρνανία, 30017

  2647022273

Ίναχος

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη