-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΙΛΑΤΩΝ

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΙΛΑΤΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Νέα Σίλατα, Μουδανιά, Χαλκιδική, 63080

  2373071317

Μουδανιά

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΙΛΑΤΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη