-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Ποντοηράκλεια, Πολύκαστρο, Κιλκίς, 61200

  2343099244

Πολύκαστρο

Δες στο Χάρτη