ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΔΟΕΠΑΠ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΔΟΕΠΑΠ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Μεταμορφώσεως 3, Βόλος [Δήμος], Μαγνησία, 38333

  2421031701