ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΡΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΡΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Οργανισμός

2 ΧΛΜ ΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Καρδίτσα [Δήμος], Καρδίτσα

  2441041185

Καρδίτσα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΤΝΡΟ