ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΡΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΡΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Οργανισμός

2 ΧΛΜ ΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Καρδίτσα [Δήμος], Καρδίτσα

  2441041185

Καρδίτσα [Δήμος]

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΙΡΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΤΝΡΟ