-ΔΟΚΑΠΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

-ΔΟΚΑΠΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Μεγάλου Κωνσταντίνου 15, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71307

  2810301435

Ηράκλειο [Δήμος]

Δες στο Χάρτη