-ΔΤ ΜΕΣΑΝΔΡΑ - ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ Ε ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΚΑΙ Θ ΟΕ

-ΔΤ ΜΕΣΑΝΔΡΑ - ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ Ε ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΚΑΙ Θ ΟΕ

Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά

Αγίας Παρασκευής, Κασσάνδρα, Χαλκιδική, 63077

  2374025104

Κασσάνδρα

Δες στο Χάρτη