-Η ΜΕΡΑ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

-Η ΜΕΡΑ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Σύλλογοι - Ενώσεις - Σωματεία

Οικισμός Καρδιάς, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη

  2463024677

Πτολεμαΐδα

-Η ΜΕΡΑ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη