ΕΓΝΑΤΙΑ Α. Τ. Ε. Β. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ Α. Τ. Ε. Β. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τεχνικά Γραφεία και Εταιρείες

Μελά Παύλου 57, Γρεβενά [Δήμος], Γρεβενά, 51100

 6973310001 / 2462085494 / 6973310001 / 2462023536

  2462087087

  http://www.egnatia-atebe.gr/

Γρεβενά [Δήμος]

Δες στο Χάρτη