ΕΙΡΗΝΗ Γ ΛΑΝΤΑΒΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ Γ ΛΑΝΤΑΒΟΥ

Δικηγόρος

ΦΡΑΓΚΩΝ 19, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη

  2310538038

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

ΕΙΡΗΝΗ Γ ΛΑΝΤΑΒΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη