ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Η ΣΤΡΙΓΓΛΑ ΠΟΥ ΦΑΓΕ ΑΡΝΑΚΙ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Η ΣΤΡΙΓΓΛΑ ΠΟΥ ΦΑΓΕ ΑΡΝΑΚΙ

Ταβέρνες

ΑΖΟΛΙΜΝΟΣ, Ποσειδωνία, Κυκλάδες, 84100

 6936608401 / 2281081588

Ποσειδωνία

Δες στο Χάρτη