-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δικαστήρια

Βέροια, Βέροια [Δήμος], Ημαθία

  2331029512

Βέροια [Δήμος]

-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη