-ΕΚΑΒ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

-ΕΚΑΒ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Μεζούρλο, Λάρισα, 41500

  2410685106

-ΕΚΑΒ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη