ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Μ ΑΛΗΓΙΩΡΓΑ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Μ ΑΛΗΓΙΩΡΓΑ

Παιδότοπος

ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

  2310470556

Καλαμαριά

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Μ ΑΛΗΓΙΩΡΓΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη