-ΕΛΚΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

-ΕΛΚΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Λεωφόρος Κνωσσού, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο

  2810393170

  2810393130

Ηράκλειο [Δήμος]

Δες στο Χάρτη