ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ-TO ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ-TO ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ

Σωματείο Φιλανθρωπικό

Αναπαύσεως 39, Παιανία, Αττική, 19002

  2106641956