ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΔΗ ΑΦΟΙ ΑΕ-ΑΦΟΙ ΚΑΛΔΗ Α.Ε.

ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΔΗ ΑΦΟΙ ΑΕ-ΑΦΟΙ ΚΑΛΔΗ Α.Ε.

Επιχείρηση Ξενοδοχειακή Τουριστική

Ποσειδώνος Λεωφόρος 33, Αττική

  2108980684

ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΔΗ ΑΦΟΙ ΑΕ-ΑΦΟΙ ΚΑΛΔΗ Α.Ε.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη