-ΕΠΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-ΕΠΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Παπανδρέου Γεωργίου 2, Ιωάννινα [Δήμος], Ιωάννινα, 45444

  2651030451

  2651030451

Ιωάννινα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη