-ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

-ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

7ο χλμ Εθνικής Οδού Δράμας - Νευροκοπίου, Δράμα [Δήμος], Δράμα

  2521081305

Δράμα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη