-ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

-ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Εθνικής Οδού Μυτιλήνης - Θερμής, Λέσβος, 81100

  2251032617

  2251032444

-ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη