ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

4ο χλμ Λεωφόρος Πύργου - Πατρών, Πύργος [Δήμος], Ηλεία, 27100

  2621028123

Πύργος [Δήμος]

Δες στο Χάρτη