ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΖΑΦΕΙΡΗΣ-ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΖΑΦΕΙΡΗΣ-ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διεθνείς Μεταφορές

Καβάφη Κωνσταντίνου 45, Ιωάννινα [Δήμος], Ιωάννινα, 45221

 6972552642 / 2651091011

  2651091011

Ιωάννινα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη