ΕΥΑΓΓ Κ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΥΑΓΓ Κ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 8, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

  2310426645

Καλαμαριά

ΕΥΑΓΓ Κ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη