-ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ HOTEL

-ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ HOTEL

Ξενοδοχεία

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, Νέα Κυδωνιά, Χανιά, 73014

  2821068420 / 2821038035

  2821038035

Νέα Κυδωνιά

Δες στο Χάρτη