ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Εμπόριο

ΟΤ 8, Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη

  2310751937

Περιγραφή

Παραγωγή - Εμπόριο Χημικών Προϊόντων