-ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Μεσολογγίου 13, Ξάνθη [Δήμος], Ξάνθη, 67100

  2541064593

Ξάνθη [Δήμος]

Δες στο Χάρτη