ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ-PANORAMA HOTEL

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ-PANORAMA HOTEL

Ξενοδοχεία

ΔΙΑΚΟΠΤΟ, Διακοπτό, Αχαϊα

 6945193737 / 6999955441 / 2691041614

  2691041615

  www.greecepanorama.gr

Διακοπτό

Δες στο Χάρτη