ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΒΕΖΥΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΒΕΖΥΡΕΑΣ

Φαρμακεία

ΚΑΤΟΥΝΑ, Μεδεώνη, Αιτωλοακαρνανία, 30004

  2646031100

Μεδεώνη

Περιγραφή

Φαρμακεία