ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

Περίπτερο

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 26, Θεσσαλονίκη

  2310523043

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη