-ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Γ. ΚΑΡΤΕΡ ΝΤΕΝΙΖ Ε.Π.Ε.

-ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Γ. ΚΑΡΤΕΡ ΝΤΕΝΙΖ Ε.Π.Ε.

Πρακτορεία Ταξιδιών - Τουρισμού

Μηνιά, 28100, Κεφαλληνία

  2671023737

-ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Γ. ΚΑΡΤΕΡ ΝΤΕΝΙΖ Ε.Π.Ε.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη