ΓΚΡΕΚΟΤΕΛ ΚΡΕΤΑ ΠΑΛΑΣ

ΓΚΡΕΚΟΤΕΛ ΚΡΕΤΑ ΠΑΛΑΣ

Ξενοδοχείο

ΠΛΑΤΑΝΕΣ, Ρέθυμνο

  2831054085

ΓΚΡΕΚΟΤΕΛ ΚΡΕΤΑ ΠΑΛΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

5 ΑΣΤΕΡΙΑ