ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι ΝΑΛΙΣΙΔΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι ΝΑΛΙΣΙΔΗΣ

Εμπόριο

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ 1, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη

  2310699326

Ωραιόκαστρο

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι ΝΑΛΙΣΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη