-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Παλαιόκαστρο, Σητεία, Λασίθι

  2843061207

-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη