-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Μητροπόλεως 8, Φλώρινα [Δήμος], Φλώρινα

  2385045527

Φλώρινα [Δήμος]