ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

Παραδοσιακά Τοπικά Είδη και Προϊόντα

ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ, Ασή Γωνιά, Χανιά, 74055

 6972928947 / 2831082360 / 2831082213 / 2104834380

  2831082272

  http://www.gyparaki.gr/

Ασή Γωνιά

Δες στο Χάρτη