ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Αργασσάρη 4, Ζάκυνθος [Δήμος], Ζάκυνθος, 29100

 6977619471 /2695024262

  2695024263

  www.kontaratos.gr