-Ιατρού Κωνσταντιν. Ι.

-Ιατρού Κωνσταντιν. Ι.

Ταβέρνες

Θεολόγος, Θάσος, Καβάλα, 64005

  2593031000

Θάσος

-Ιατρού Κωνσταντιν. Ι.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη