ΙΒΕΛΤ Ν ΛΕΜΠΡΕΝ-ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣ

ΙΒΕΛΤ Ν ΛΕΜΠΡΕΝ-ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣ

Ιατρός

Βασιλίσσης Σοφίας 26-28, Αμαρούσιο, Αττική, 15124

  2106123014

Περιγραφή

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ