-ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

-ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Αιγίνιο, Αιγίνιο, Πιερία

  2353350009

Αιγίνιο

Δες στον Χάρτη